Κυριακή 10 Ιουλίου 2011

Φωτογραφίες


Ιστορία της Κόνιτσας

Αρχαιότητα

Από την αρχαιότητα ως σήμερα στην Ήπειρο καθοριστικοί παράγοντες της επικοινωνίας είναι τα ποτάμια.
Στην περιοχή της Κόνιτσας υπάρχουν τρία ποτάμια ( Αώος, Βοϊδομάτης, Σαραντάπορος) που τη διασχίζουν και διανοίγουν μέσα από τα ψηλά βουνά της διόδους επικοινωνίας.
Ήδη από την παλαιολιθική εποχή εντοπίζονται ευρήματα σε βραχοσκεπές κοντά σε ποτάμια (Κλειδί, Μποΐλα).
Ο άνθρωπος κυνηγός βρίσκει πιο ευάλωτα τα θηράματά του κοντά σε νερό.